Blåmejse

     Tilbage til fugle :  Fugle
 
                   
    1. Hovedsagelig standfugl.
    2. Bygger rede i kasser eller hule træer.
    3. Yngle tid maj - juni 2 kuld
    3. Ruger 12-14 dage på 6-16 æg
    4. Kun hunnen ruger, begge fodre.
    6. Efter 18-20 dage forlader ungerne reden.
    7. Føde: Larver, insekter, frø især bog og frugt.
    8. Kun lille forskel på hannen og hunnen.
    9. Levetid 2-5 år
 
     Kendetegn:
     Farvemæssigt kan den kun forveksles med musvitten,
     men blåmejsen er mindre, mangler den sorte stribe på
     brystet og har et tydeligt blåt skær.