Månedens fugl


Tidligere:
 Musvitten   Solsort  Skovspurv  Blåmejse
 
 Ideen bag denne side er at udbrede kendskabet til de mest
almindelige fugle, som vi ser i vores haver. Lidt om deres levevis,
men mest om, hvordan man kan kende forskel på dem, ud fra deres
udseende og sang.
Som baggrund vil man her på siden høre fuglens sang.
 
                                                Stær
     Vedrørende sangen: Først sangen med melodiske fløjt og efterligninger
                                      derefter stææh kald fra flok
 
 
      
    1. Delvis trækfugl.
    2. Bygger rede i kasser eller hule træer.
    3. Yngle tid april - juni 1 kuld om året
    3. Ruger 14 dage på 5-6 grønlige blå, uplettede æg
    4. Begge  ruger og fodre.
    6. Efter 18-20 dage forlader ungerne reden.
    7. Føde: Orme, insekter, snegle og frugt.
    8. Kun lille forskel på hannen og hunnen.
 
     Kendetegn: Noget mindre end solsorten, korthalet, overvejende sort
                         og metalglinsende.