Solsort

     Tilbage til fugle :  Fugle
 
       
 
                 Han                                        hun
 
    1. Hovedsagelig standfugl.
    2. Yngler fra april til august, 2-4 kuld på en sommer.
    3. Bygger rede i buske, hække, hule træer og udhuse.
    4. Ruger 12-15 dage på 3-5 æg i 12-15 dage
    5. Mest hunnen der ruger, begge fodre.
    6. Efter 12-15 dage forlader ungerne reden.
    7. Føde: Insekter, snegl, regnorme og frugt.
    8. Gennemsnitlig levetid 2,4 år, men kan blive op til 20 år.
    9. Fjender: Skaden og huskatten
  10. Bevæger sig mest hoppende på jorden
  11. Er kendt for at være meget aggressive over for mennesker og
        husdyr, der kommer for tæt på deres rede. Dykker som et jagerfly
        ned mod en.
 
        Kendetegn: Hannen er helt sort med en gylden ring om øjnene.
                           Hunnen er brun med plettet bryst
                  Sang: Hannen der lokker hunnen til: Srii, sri
                            Advarsel: Tjink, tjink.
                   Er desuden kendt for at kunne efterligne melodistumper
                   og mobiltelefoner.
 
         
                                                    Rede